06 2489 5333
welkom@peggywalkerzelfkenniscoach.nl

Balans tussen werk en privé?

"Zelfkennis is een Must"

Hierdoor zit je ermee!

Iedere ondernemer loopt wel eens vast.
We ervaren dan dat er een gat zit tussen waar we nu mee bezig zijn en dat wat we willen bereiken.
Een veel voorkomende uitdaging waar ondernemers op vastlopen is dat ze de balans tussen werk en privé verliezen.

Er zijn tal van redenen te noemen waarom ondernemers de balans tussen werk en privé verliezen.
Echter, de ervaring leert mij dat er een aantal de boventoon voeren en wel de volgende:

1. Hoge werkdruk
Als fundament van je onderneming voel jij je verantwoordelijk voor alles wat er in jouw onderneming moet gebeuren.
Dit zorgt voor een hoge werkdruk en maakt dat je minder tijd en energie over hebt voor je privéleven.

2. Altijd ‘AAN’ staan
Als ondernemer begrijp je precies wat ik hiermee bedoel.
Je bent altijd op zoek naar nieuwe kansen en manieren om je bedrijf te laten groeien, wat kan leiden tot een obsessie met werk.
Heb je het eigenlijk nog wel eens ergens anders over dan over je werk?

3. Gebrek aan structuur
Als ondernemer heb je vrijheid en flexibiliteit in je werk. Dus die ene offerte kun je ook nog even vanavond thuis uitwerken.
Structuur en planning? Daar ontbreekt het dan vaak aan. Hierdoor wordt het moeilijk om werk en privéleven in balans te houden.

4. Sociale druk
We zijn ambitieus en willen de succesvolle ondernemer zijn. Vooral voor de buitenwereld.
Dit kan leidden tot sociale druk om te werken en te presteren, zelfs als het ten koste gaat van je privéleven

5. Gebrek aan steun
Snapt het thuisfront eigenlijk wel waar jij mee bezig bent, waar jij bijna al je tijd in steekt?
Je kunt als ondernemer ervaren dat je thuis niet begrepen wordt. Issues die in je bedrijf spelen bespreek je dan ook niet thuis.
Je voelt je niet begrepen en totaal niet gesteund. Dit komt de balans tussen werk en je privéleven ook niet ten goede.

Kijk brutaal eerlijk naar jezelf dan weet je best wanneer je de balans tussen je werk en privé begint te verliezen. Doe je er dan wat aan?
Want weten alleen doet niets, alleen actie leidt tot resultaat!

Delegeren van taken, duidelijke grenzen stellen, hulp en ondersteuning vragen, effectief communiceren, nemen van voldoende rust en ontspanning.
Doen van noodzakelijk vereiste acties om de balans tussen je werk en privéleven weer terug te krijgen.
Transformeren van stagneren naar creëren.